Get Adobe Flash player

ERASMUS +

Calificări

  • Asistent medical generalist
  • Asistent medical de farmacie
  • Asistent medical balneofizio-kinetoterapie şi recuperare
  • Asistent medical pentru ocrotirea persoanelor vârstnice

News

  • Vineri, 29.11.2014, la sediul Şcolii Postliceale Sanitare Radu Miron Vaslui a avut loc deschiderea proiectului european Erasmus Plus: "Îmbunătățirea abilităților practice a aspiranților la calificarea de Asistent Medical la nivel european"
    mai mult

ROMANIA

GERMANIA

Liceul “Radu Miron” Vaslui, funcţionând în cadrul Asociației Centrul de Studii ”Luceafărul”, este o unitate de învăţământ particulară, cu următoarele niveluri de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal-sanitar - nivel III avansat de calificare - domeniul sănătate și asistenţa pedagogică.

  • Participanții, sunt 20 elevi ai școlii postliceale sanitare de la Liceul “Radu Miron” Vaslui, aspiranți la obținerea calificării de asistenti medicali, în urma absolvirii a 3 ani de școlarizare.
  • Pentru a-și desăvârși pregătirea teoretică și practică, astfel încât absolvenții școlii noastre să-și găsească un loc de muncă este necesar o experiență practică într-o organizație europeană.
  • Astfel, cursanții se pot instrui/ aplica cele mai noi metode/tehnologii, interacționa multicultural într-o limbă de circulație internațională.

WBS TRAINING AG, operează cu aproximativ 100 de filiale în toată Germania. 

WBS oferă educație și formare profesională pentru adulți, promovate de către autoritățile publice naționale profesionale, dar, de asemenea, şi de formare de afaceri pentru companii și proiecte europene de formare. Gama de tematici este foarte larg: de la training în Tehnologia Informaţiei (de exemplu, SAP, AutoCAD) la cursuri de management, de la energiile regenerabile și automatizări la pentru sănătate și asistență socială. 


Prin urmare, WBS TRAINNIG AG este unul din cei mai importanţi furnizori independenţi de formare profesională din Germania. WBS are o rețea largă și activă, colaborând cu aproximativ 1400 de traineri liber-profesioniști și cu multe companii, care sunt parteneri importanți pentru organizarea de stagii practice. Începând cu 2011, WBS foloseste, de asemenea, posibilitățile de învățare on line, bazate pe web, pentru o gamă largă de cursuri. WBS filiala Dresda Nord, oferă aproximativ 50 de cursuri diferite în diferite domenii. În prezent, aproximativ 250 de cursanți participă la aceste cursuri în Dresda.