Get Adobe Flash player

ERASMUS +

Calificări

 • Asistent medical generalist
 • Asistent medical de farmacie
 • Asistent medical balneofizio-kinetoterapie şi recuperare
 • Asistent medical pentru ocrotirea persoanelor vârstnice

News

 • Vineri, 29.11.2014, la sediul Şcolii Postliceale Sanitare Radu Miron Vaslui a avut loc deschiderea proiectului european Erasmus Plus: "Îmbunătățirea abilităților practice a aspiranților la calificarea de Asistent Medical la nivel european"
  mai mult

DE CE ERASMUS + ?

Implementarea acestui proiect este o excelenta oportunitate atât pentru elevii noştri cât și pentru şcoala noastră. 

Finalizarea cu succes a activităţilor proiectului, va avea un impact determinant în obţinerea unui loc de munca de către cursanţii noştri, în acord cu aspiraţiile acestora prin dobândirea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru acordarea primului ajutor şi efectuarea injecţiilor la exigenţele sistemului medical german. 

Şcoala noastră își va îmbunătăți capacitatea administrativă și oferta educaţionala la standarde europene. 

Implementarea acestui proiect va stimula competiția, interesul tuturor elevilor din şcoala noastră în obţinerea de rezultate superioare în pregătirea teoretică și practică la nivelul standardelor europene. 

De asemenea, pregătirea lingvistica, pedagogică și culturală împreună cu exersarea abilitaţilor de comunicare, utilizând termeni de specialitate, în limba germană, va conduce la creşterea adaptabilităţii la condiţiile de muncă specifice asistentului medical în spaţiul european.

Obiectivele proiectului sunt:


În ceea ce priveşte participanții, 20 de elevi ai Liceului „Radu Miron” :

 • obţinerea unui loc de munca; 
 • creşterea nivelului de competențe și abilităților cheie, necesare asistenţilor medicali din spaţiul european;
 • dezvoltarea abilitaţilor de utilizare a tehnologiilor medicale moderne la nivelul cerinţelor și standardelor europene;
 • creşterea încrederii în sine a cursanţilor, urmare a efectuării stagiilor de pregătire în Germania; 
 • promovarea și conştientizarea aspiranţilor la calificarea de asistent medical a unui spațiu european unic;
 • însuşirea unui comportament civic specific unui cetățean european și conștientizarea interculturală; 
 • consolidarea abilitaţilor de munca în echipa, de comunicare profesională în cadrul unor echipe multilingvistice și multiculturale, cu pacienţii din alte culturi; 
 • învățarea termenilor specifici medicali în limba germană. În ceea ce priveşte Liceul „Radu Miron” 

 • consolidarea capacitaţii instituţionale a școlii noastre în ceea ce priveşte dimensiunea internațională urmare a cooperării între şcoala noastră și partenerul german cât și cu organizaţii germane din domeniul medical; 
 • creşterea capacitaţii de pregătire, implementare, monitorizare și evaluare a proiectelor internaţionale;
 • oferirea de programe educaționale mai atractive pentru aspiranţii la calificarea de asistent medical, consecinţă a înglobării în programa didactică a cunştinţelor acumulate de elevi;
 • diseminarea rezultatelor proiectului în unitate, în comunitate, în instituţii medico sociale, va promova şcoala noastră, având rezultat creşterea atractivităţii acesteia pentru absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.