OMEN nr.4824 din 30.08.2018
privind aprobarea graficului de desfașurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar, 2018-2019


Asistent Medical GeneralistTeme avizate de ISJ Vaslui
Ghid elaborare proiectAsistent Medical Balneofiziokinetoterapie şi RecuperareTeme avizate de ISJ Vaslui
Ghid elaborare proiect